Please return following links to the footer:
Designed by Domain Name Registrar, thanks to: Buy Domperidone , Buy Motilium and SJThemes.com
Çocuğunuza Sınır Koyma | Esin Özer Bakır

Çocuğunuza Sınır Koyma

Çocuklar, yaşadıkları dünyanın anlamak isterler ve buna ihtiyaçları vardır. Onlardan beklenenleri, insanlarla beraberken durdukları yeri, ne kadar ileri gidebileceklerini ve çok ileri gittikleri zaman neler olacağını bilmek isterler. Sınırlar, bu süreçte çok önemli bir role sahiptir. Çocuğunuz büyüdükçe sizin otoritenizi de daha fazla sorgulamaya başlar, aslında çocuklar sizin “ana baba” olmanıza ihtiyaç duyarlar. Ana babanın sınırları belirlemede kararlı olmasını ve güvenecekleri bu sınırları onlara sağlamasını beklerler. Güven ve devamlılık duyguları buna bağlıdır. Sınırlar güven verir. Anne babanın sözleri, davranışları, öğretmeye çalıştıkları dersler, gönderilen sinyaller çok net olmadığı zaman kolayca yıkılabilirler.

 

Çocuklar doğru ve onaylanabilir davranışlar sergilemek için bizim net sınırlarımıza ihtiyaç duyarlar. Eğer kendilerine çok fazla güç ve kontrol verilirse otoriteleri konusunda abartılı duygulara kapılırlar. Bu da onların diğer insanlarla çelişki ve güç mücadeleleri ile dolu ilişkilere girmelerine neden olur. Örneğin okulda öğretmeni ve akranlarıyla güç ve otorite problemleri yaşamaları olasıdır.

 

Baktığımızda, ana babalar çocuklarını yetiştirirken temelde üç yanlış yaklaşımda bulunurlar; sınırlar ya çok kısıtlayıcı ve aşırı kontrollüdür, ya çok geniştir  ya da tutarsızdır.

Çok kısıtlayıcı sınırlar; cezacı-otokratik yaklaşımları, güç kullanarak problem çözmeyi kapsar. Bu tür yaklaşımlar, soruşturma, suçlama, küçümseme, alaya alma, tehditler, öfke gösterileri içerir ve son çare olarak genellikle çocuğa vurma davranışı görülür. Bu tip eğitim modelinde,  ana baba korku olmazsa çocuğun sınırlara saygı göstermeyeceğini düşünür, temelde çocuğa güvensizlik yatar. Oysa bu yöntemle çocuklar, insanlarla bu yolla iletişim kurulabileceğini düşünürler; öfke, inatçılık, intikam ihtiyacı, isyan durumları görülür.

Sınırların çok geniş olduğu yaklaşımda ise, ana babaların düşüncesi çocuğun özgürlük, eşitlik ve karşılıklı sevgiye dayanan demokratik prensiplerle büyümesini beklerler. Oysa sınırları olmayan özgürlük demokrasi değildir, anarşidir. Anarşi içinde büyüyen çocuklar kurallara ve otoriteye saygı göstermeyi ya da özgürlükleriyle sorumlulukla baş edebilmeyi öğrenemezler. Serbest ana babalar, çocuklarını işbirliğine ikna edebilmek için devamlı taktik değiştirirler. Çok fazla tekrarlama, hatırlatma, yalvarma, pazarlık etme, ders verme, mantık yürütme, münazara ve benzeri ikna yöntemleridir bunlar.. Her şey söylendikten sonra, ana babalar genellikler sınırlarını değiştirme ya da tümüyle vazgeçme aşamasına gelirler ve çocuklar da kendi bildiklerini yaparlar. Yanlış davranışları durdurmaz. Sorumluluk kazanılmasını ve kuralların ve otoriteyle ilgili vermek istenen dersleri öğretemez. Aslında serbest ana babanın yapmaya çalıştığı şey, çocuklarını üzmeden veya hayal kırıklığına uğratmadan mesajlarını iletmektir. Sonuçların yol açacağı geçici bir üzülme ve hayal kırıklığının çocuklarının psikolojisini etkileyeceğine inanırlar. Bu nedenle çocuklar yeterince üzgün göründükleri anda onları duygusal bir yaralanmadan kurtarmak için hemen teslim olurlar. Çocuklar bu serbest yaklaşım ve oldukça geniş sınırlardan, davranışlarının sonuçlarına katlanmak zorunda olmadıklarını öğrenirler, benmerkezci, otoriteyi zorlayan bireyler haline gelirler.

Tutarsız sınırlar, aynı davranış karşısında değişen tepkileri ve anne babanın birbirinden farklı tepkiler vermesini kapsar. Çocuklar, tutarsız sınırlarla yetiştirildiğinde doğru davranışın ne olduğunu öğrenemezler ancak  annenin izin vermediği durumlarda babadan izin alabileceğini öğrenmiş olurlar.

They also stated that the president could deport or jail foreigners in times of https://midnightpapers.com peace or hostilities

Cevap yaz :

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pedagog çocuk gelişimi uzmanı anlamına gelmektedir. Pedagog hizmetleri birçok farklı amacı kapsamaktadır. Genel olarak hizmet verilen kişiler 0-12 yaş grubunda bulunan çocuklar ve ebeveynleridir. Çocuk terapisti olarakta nitelendirilebilecek pedagoglar çocukların gelişimi açısından her türlü konu ve detay ile ilgili bilgi ve yardım alınabilecek kişilerdir. Çocuk pedagogu hastanelerde bulunabildiği gibi aynı zamanda özel merkezlerde de hizmet verebilmektedir. Pedagog hizmeti almak çocukların gelişimi sırasında sıkıntılar yaşamaması açısından önemi bir hizmettir. Çocukların gelişim dönemlerinde yaşanacak sıkıntılar gelecekte çocukların topluma ayrıca davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir. Çocuk psikoloğu bu tarz durumların yaşanmasını hem çocuklara yardımcı olarak hemde ailelerine danışmanlık yaparak engellemektedir. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için belirli bir pedagog ücreti bulunmaktadır.

Ücretler dahilinde alınan çocuk gelişim uzmanı hizmetleri birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Alınabilecek hizmetlerden ilki hamilelik sırasında ve hamilelik sonrası doğru annelik eğitimidir. Bu eğitimlerde anneler ile terapiler yapılmakta ve doğacak veya yeni doğan bebeklerin bakımında gerekli olacak bütün bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda hamilelik sırasında alınan pedagog hizmetlerinde doğru hamilelik eğitimleri de verilmektedir. Gelişim uzmanları tarafından verilen bir başka hizmet ise çocuklar için üretilen yayınları hazırlamak ve denetimini yapmaktadır. Programlar, dergiler ve kitaplar çocukların psikolojisinde büyük etki göstermektedir. Bu yayınların çocuklara uygun olup olmadığı çocuk pedagog terapisti tarafından hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Bu yayınların hazırlanması için alınan çocuk psikoloğu fiyatı kişisel hizmetlerden daha farklıdır.

Pedagoglar aynı zamanda engelli çocukların eğitimde de görev almaktadır. Normal çocuk gelişiminden daha hassas olan engelli çocukların gelişiminde hatalar yapılmaması ve çocukların kendini kötü hissetmemesi için pedagog merkezine başvurulması önerilmektedir. Engelli çocukların gelişiminde danışmanlık yapacak çocuk gelişim uzmanları aynı zamanda bu çocukların ailelerine de danışmanlık hizmeti vermektedir. Eğitimler de çocuklara nasıl davranılması gerektiği detaylı olarak belirtilerek engelli çocuk gelişimi sırasında aileden kaynaklanan sorunlar yaşanmasını önlemektedir. Daha detaylı bir hizmet olduğu için çocuk pedagog fiyatları engelli çocuklar için talep edildiğinde farklılık göstermekte biraz daha fazla olmaktadır.

Pedagog merkezleri tarafından sunulan bir başka hizmet ise 0-6 yaş aralığında ki çocuklara DENVER II testleridir. Bu testler ile çocukların dil gelişimi, sosyal kişilik, kaba motor ve kişiliksel gelişimleri belirlenmektedir. Bu testler için çocukların gelecekte gerekli olacak temel yetenekleri sınanmaktadır. Sınanan yetenekleri arasında istem dışı öğrenilen temel hareketler, konuşma, ilişki kurma bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuklarda bulunabilmesi olağan kişilik bozuklukları DENVER II testleri ile erken tespit edilebilmekte ve bastırılabilmektedir. Bu testler alınan hizmetler arasında çocuk pedagog ücretleri arasında en makul olanıdır. Fiyatları makul olan bu testler aynı zamanda kısa süren işlemlerdir. Aynı zamanda bu testler alınacak hizmette yoğunlaşılacak yönleri belirlemektedir. Her çocuk pedagog hizmetleri arasında yer alan DENVER II testlerine tabii tutulmalı ve yetenek seviyeleri öğrenilmelidir.

Uzman pedagog fiyatları arasında en makuller içerisinde yer alan bir başka hizmet ise evlilik öncesi danışmanlık hizmetidir. Eşlerin birbirine uygun olup olmadığı belirlenen bu hizmet aynı zamanda gelecekte yaşanacak anne babalıkların ne kadar sağlıklı olacağına dair bilgiler edinilmesinide sağlamaktadır. Bu hizmet pedagog randevusu ile verilmektedir. Çocuk gelişim uzmanları özel merkezlerde bulunabildiği gibi hastenelerde de hizmet verebilmektedir. Bu hizmetler arasında yeni doğum yapan annelere yardımcı olmak, belirli bir hastalık ile karşılaşan çocukların hastalıktan psikolojik olarak etkilenmemesini ve hastalığı daha çabuk atlatmasını sağlamak gibi hizmetler bulunmaktadır. Bu tarz durumlarda pedagog fiyatları hastaneler tarafından belirlenmekte ve gerektiğinde ödenmektedir.

Dora Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Adres: Zeytinlik mah. Mor Menekşe sok. Aydınlık Yalı apt. No:9 D:2 Bakırköy

Tel No: 0212 660 71 61

Cep Tel: 0530 423 45 15