Please return following links to the footer:
Designed by Domain Name Registrar, thanks to: Buy Domperidone , Buy Motilium and SJThemes.com
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu | Esin Özer Bakır

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

buy provigil malaysia (DEHB)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu günümüzde, neredeyse her sınıfta bir tane öğrencide görülen bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ya da ikisinin bir arada görüldüğü Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olarak üç şekilde kategorize edilebilir. Bu bozukluğun olduğu çocuklarda, sadece dikkat problemleri, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik (kendini kontrol edememe, içinden geldiği gibi davranma) konularında değil akademik bir takım problemler de görülmektedir. Bu durum, davranışla ilgili olan sıkıntıların yanı sıra, okul problemlerini de gündeme getirmektedir.

Hiperaktif çocuğu diğerlerinden ayrıcı birtakım özellikler vardır. Bunlardan en tipik olanlar, unutkanlık (kitabını, defterini unutma), sınıfta gezinme, sık sık etrafını rahatsız edici davranışlarda bulunma, sakarlık, öğretmeni sık sık sorular sorarak zorlama, amaçsız aşırı hareketliliktir. İlkokul 1. kademede rahatsızlık genelde hiperaktivite şeklinde kendini gösterirken, 2. kademe dikkat eksikliği ön plana çıkmaktadır.

 

Bu Çocuğa Nasıl Yardım Edilebilir?

Ailenin ve öğretmenin bilgi sahibi olmaması, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda önemli bir problemdir. Aile bunun bir bozukluk olduğunu kabullenmede güçlük yaşar ve sorunu erteler. Sorun ertelendiğinde, ergenlik çağına gelmiş ve sigara/madde kullanımı olan, riskli davranışlar sergileyen (hızlı araba kullanma, antisosyal davranışlar, yaralanma, polisle problem yaşama) kişilerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz artar.  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar ileriki meslek hayatlarında da ciddi sıkıntılar yaşarlar. Çok sık iş değiştirme, otoriteden emir almaktan hoşlanmama, verilen işi istenen sürede yapamama, konsantre olamama gibi durumların yanı sıra suça eğilim de önemli bir problemdir. Bu anlamda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olduğundan şüphelenilen çocuğun tespiti ve bir uzman tarafından tanı konup, tedaviye başlanması son derece önemlidir. Ailenin ve öğretmenin tutumları var olan durumu şiddetlendirebilir. Bu noktada, ailenin ve öğretmenin çocuğu yaramaz, tembel, beceriksiz ve işe yaramaz olarak düşünmesi, yaptığı davranışları her zaman olumsuz değerlendirmesi farkında olmadan durumu şiddetlendirecektir.

 

Okulda Yapılması Gerekenler

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar, duygusal, sosyal, gelişimsel ve öğrenme zorluklarıyla karşılaşabilirler.  Öfke ve agresyonları yoğundur. Ancak şunu unutmamak gerekir, aşırı hareketli olmak ve dikkatlerini yoğunlaştırmada zorluk yaşamak, çocukların ellerinde olmadan yaptıkları davranışlardır. Öğretmenin ve ailenin yaklaşımı bu anlayış çerçevesinde olursa, çocukların uyumu kolaylaşır. Peki hep olumsuz olarak görülen bu durumun artıları var mıdır?  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların güçlü yanlarını vurgulayarak uyum sürecini kolaylaştırabiliriz. Güçlü yanları,  görsel yeteneklerinin baskın olması, canlılıkları ve dayanma güçlerinin fazla olması, üreticilikleri ve aktivitelerde başarılı olmaları (özellikle spor dallarında) olarak sıralanabilir. Öğretmen, çocuğun bu özelliklerini olumlu yönde pekiştirip geliştirebilir.

 

 

Son olarak, çocuğa Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulduğunda, anne baba tutumlarının düzenlenmesi, terapi, gerekli olunan durumlarda ilaç kullanımıyla yaşanabilecek sıkıntılar minimum düzeye indirilebilir. Öğretmenin, çocuğu tanıması, ona fırsat tanıması, özelliğine uygun olarak davranmasıyla çocuk, topluma kazandırılacaktır.

Most important, it set up the interstate commerce commission to administer do my assingmnet for me and enforce the new legislation

Cevap yaz :

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pedagog çocuk gelişimi uzmanı anlamına gelmektedir. Pedagog hizmetleri birçok farklı amacı kapsamaktadır. Genel olarak hizmet verilen kişiler 0-12 yaş grubunda bulunan çocuklar ve ebeveynleridir. Çocuk terapisti olarakta nitelendirilebilecek pedagoglar çocukların gelişimi açısından her türlü konu ve detay ile ilgili bilgi ve yardım alınabilecek kişilerdir. Çocuk pedagogu hastanelerde bulunabildiği gibi aynı zamanda özel merkezlerde de hizmet verebilmektedir. Pedagog hizmeti almak çocukların gelişimi sırasında sıkıntılar yaşamaması açısından önemi bir hizmettir. Çocukların gelişim dönemlerinde yaşanacak sıkıntılar gelecekte çocukların topluma ayrıca davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir. Çocuk psikoloğu bu tarz durumların yaşanmasını hem çocuklara yardımcı olarak hemde ailelerine danışmanlık yaparak engellemektedir. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için belirli bir pedagog ücreti bulunmaktadır.

Ücretler dahilinde alınan çocuk gelişim uzmanı hizmetleri birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Alınabilecek hizmetlerden ilki hamilelik sırasında ve hamilelik sonrası doğru annelik eğitimidir. Bu eğitimlerde anneler ile terapiler yapılmakta ve doğacak veya yeni doğan bebeklerin bakımında gerekli olacak bütün bilgiler verilmektedir. Aynı zamanda hamilelik sırasında alınan pedagog hizmetlerinde doğru hamilelik eğitimleri de verilmektedir. Gelişim uzmanları tarafından verilen bir başka hizmet ise çocuklar için üretilen yayınları hazırlamak ve denetimini yapmaktadır. Programlar, dergiler ve kitaplar çocukların psikolojisinde büyük etki göstermektedir. Bu yayınların çocuklara uygun olup olmadığı çocuk pedagog terapisti tarafından hazırlanmakta ve denetlenmektedir. Bu yayınların hazırlanması için alınan çocuk psikoloğu fiyatı kişisel hizmetlerden daha farklıdır.

Pedagoglar aynı zamanda engelli çocukların eğitimde de görev almaktadır. Normal çocuk gelişiminden daha hassas olan engelli çocukların gelişiminde hatalar yapılmaması ve çocukların kendini kötü hissetmemesi için pedagog merkezine başvurulması önerilmektedir. Engelli çocukların gelişiminde danışmanlık yapacak çocuk gelişim uzmanları aynı zamanda bu çocukların ailelerine de danışmanlık hizmeti vermektedir. Eğitimler de çocuklara nasıl davranılması gerektiği detaylı olarak belirtilerek engelli çocuk gelişimi sırasında aileden kaynaklanan sorunlar yaşanmasını önlemektedir. Daha detaylı bir hizmet olduğu için çocuk pedagog fiyatları engelli çocuklar için talep edildiğinde farklılık göstermekte biraz daha fazla olmaktadır.

Pedagog merkezleri tarafından sunulan bir başka hizmet ise 0-6 yaş aralığında ki çocuklara DENVER II testleridir. Bu testler ile çocukların dil gelişimi, sosyal kişilik, kaba motor ve kişiliksel gelişimleri belirlenmektedir. Bu testler için çocukların gelecekte gerekli olacak temel yetenekleri sınanmaktadır. Sınanan yetenekleri arasında istem dışı öğrenilen temel hareketler, konuşma, ilişki kurma bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuklarda bulunabilmesi olağan kişilik bozuklukları DENVER II testleri ile erken tespit edilebilmekte ve bastırılabilmektedir. Bu testler alınan hizmetler arasında çocuk pedagog ücretleri arasında en makul olanıdır. Fiyatları makul olan bu testler aynı zamanda kısa süren işlemlerdir. Aynı zamanda bu testler alınacak hizmette yoğunlaşılacak yönleri belirlemektedir. Her çocuk pedagog hizmetleri arasında yer alan DENVER II testlerine tabii tutulmalı ve yetenek seviyeleri öğrenilmelidir.

Uzman pedagog fiyatları arasında en makuller içerisinde yer alan bir başka hizmet ise evlilik öncesi danışmanlık hizmetidir. Eşlerin birbirine uygun olup olmadığı belirlenen bu hizmet aynı zamanda gelecekte yaşanacak anne babalıkların ne kadar sağlıklı olacağına dair bilgiler edinilmesinide sağlamaktadır. Bu hizmet pedagog randevusu ile verilmektedir. Çocuk gelişim uzmanları özel merkezlerde bulunabildiği gibi hastenelerde de hizmet verebilmektedir. Bu hizmetler arasında yeni doğum yapan annelere yardımcı olmak, belirli bir hastalık ile karşılaşan çocukların hastalıktan psikolojik olarak etkilenmemesini ve hastalığı daha çabuk atlatmasını sağlamak gibi hizmetler bulunmaktadır. Bu tarz durumlarda pedagog fiyatları hastaneler tarafından belirlenmekte ve gerektiğinde ödenmektedir.

Dora Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Adres: Zeytinlik mah. Mor Menekşe sok. Aydınlık Yalı apt. No:9 D:2 Bakırköy

Tel No: 0212 660 71 61

Cep Tel: 0530 423 45 15