Uzm. Psikolog Esin ÖZER BAKIR

Çocuğa Sınır Koyma

Çocuklar için yaşadıkları dünyanın sınırlarını bilmek bir ihtiyaçtır. Bu hem psikolojik hem de gelişimsel bir ihtiyaç olarak kabul edilir. Sınır koyma çocuklara bir kuralı ve beklentiyi öğretmenin en etkili yollarından biridir.  Ancak bunun anne ve baba ile çocuğun arasında oluşan güven ilişkisini zedelememesi gerekir. Burada yapılan hatalar genel olarak ya ağır cezalar uygulamak ya da yumuşak yöntemler tercih etmektir. Önemli olan her iki noktada da aşırıya kaçmadan davranmaktır. Ebeveynler sınır koyarken mümkün olduğunca tutarlı olmak zorundadır. Ebeveynlerin söyledikleri ile davranışları birbirileri ile örtüşmelidir aksi takdirde tutarsızlık ortaya çıkar ve bu durum doğrudan çocuğu etkiler. Ebeveynler söylediklerini davranışları ile desteklemedikleri takdirde çocuk koyulmaya çalışılan sınırlara uymama eğilimi gösterir.

Sınır Koymanın Avantajları

Sınırlar nasıl biz yetişkinlerin hayatlarını kolaylaştırıyorsa çocukların da hayatlarını kolaylaştırır. Çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimleri göz önünde bulundurulduğunda onların sınırlara bizden daha çok ihtiyaçları olduğunu görürüz. Sınırlar, kurallar ve günlük rutinler çocukların hayatlarının daha düzenli olmasının önünü açar. Çocuklar güven hissiyatını sınırlar ile birlikte pekiştirirler. Sınırların olmadığı bir ortama karmaşa ve kaos hakim olmaktadır. Bu da çocukların bir düzene alışma konusunda büyük zorluklar çekmesine neden olur. Onları gelecekteki yaşamlarına doğru bir şekilde hazırlayabilmemiz için tutarlı sınırlar koymamız gerekir. Çocuklara erken yaşlardan itibaren sınırların koyulması sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar ve sosyal hayattaki kurallara daha çabuk bir şekilde adapte olmalarının yolunu açar.

Sınırların Aile İlişkisine Etkisi

Koyulan sınırlar sadece çocuğun değil aynı zamanda ev ortamının ve aile içerisindeki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur. Sınırların olduğu bir ev düzensizlikten ve tartışmalardan uzak bir ev olarak şekillenmektedir. Böylelikle stressiz bir ortam elde edilebilmektedir. Çocuğuna sınır koyan anne babalar arasında güç tartışması meydana gelmez ve çocuğun önüne seçenekler sunulur. Bol alternatifin olduğu bir ortamda çocuk daha mutlu ve huzurlu bir yetişme ortamına sahip olabilir. Sınır koyma aynı zamanda bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün çocukların tek başına yerine getirmesi beklenemez. Anne ve baba olarak güvenli bir sınır belirlemek çocuğunuz omuzlarındaki yükü hafifletmek anlamına gelir. Bu sayede ona çevresindeki dünyayı keşfetme konusunda daha fazla zaman tanıyabilirsiniz