Uzm. Psikolog Esin ÖZER BAKIR

Öfkeli ve Saldırgan Davranışlar Sergileyen Çocuklar İçin Oyun Terapisi

Saldırganlık ve öfkeli ruh hali çocuklarda sık görülen davranış bozukluklarından birisi olarak kabul edilir. Söz konusu saldırganlığın birçok farklı yöntemi vardır. Saldırganlık sözel, duygusal veya cinsel şiddet olarak tezahür edebilir. Her saldırganlığın fiziksel olması gerekmez. Öfkeli ruh durumu çocuklarda bir noktaya kadar normal kabul edilir. Çünkü çocuklar bazı durumlarda henüz kendilerini nasıl ifade edebileceklerini tam olarak anlayamamış olabilirler. Ancak bu durumun sürekli hale gelmesi bazı şeylerin yolunda gitmediği anlamına gelebilir. Saldırgan tutuma sahip çocuklar her an eyleme hazır ve geçimsizdirler. Üstelik bu tip çocuklara verilen cezanın da üzerlerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu sürtüşme sadece evde değil okul ortamında da kendini gösterir.

 

Saldırganlığın Kaynağı

Çocuğun saldırgan davranışlar sergilemesinin belli başlı sebepleri bulunur. Bunların başında ise saldırganlığın ebeveynler tarafından görmezden gelinmesi ya da bu davranışların ödüllendirilmesidir. Bu durum ülkemizde en çok erkek çocuklarda görülmektedir. Ayrıca çocuğun etrafındaki yetişkinler tarafından aşırı derecede cezalandırılması, yeteri kadar sevgi görmemesi de öfkeli ruh haline neden olur. Ebeveynlerin çocuğa şiddet uygulaması da çocuğun şiddeti normalleştirmesi anlamına gelir. Saldırganlığın kaynağı çevresel nedenler de olabilir. Özellikle internet ve televizyon ortamında şiddete özendiren içerikler çocuğun saldırgan tutumlar sergilemesine neden olabilir. Bu nedenle çocuğun gün içerisinde kitle iletişim araçlarında tükettiği içerikler yakından takip edilmeli ve yaşına uygun içerikler seçilmelidir.

 

Oyun Terapisinin Faydaları

Son yıllarda, oyun terapisi çocuklar için en etkili ilaçsız tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun, çocuklar için en etkili kendini ifade etme aracıdır. Oyun terapileri çocuk merkezlidir ve bu noktada ipler çocukların elindedir. Terapistler ise sadece gözlemci konumundadır. Kendi halinde oyun oynayan çocuklar kendilerinin farkında bile olmadıkları ihtiyaçlarını keşfederler. Ayrıca oyun terapisinin en önemli faydası çocuğun kendisini olduğu gibi kabul etmesinin önünü açmasıdır. Oyun terapisinde oluşturulan güvenli ortam çocuğun kendini özgürce ifade edebilmesi anlamına gelir. Oyun terapisinin sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi de destekleyici olmasıdır. Yani çocuğun oyun terapisine dahil olması için duygusal veya psikolojik sorunlar yaşaması gerekmemektedir. Oyun terapisi ile çocuğun sağlıklı ve doğru bir biçimde gelişimi sağlanabilir.