Uzm. Psikolog Esin ÖZER BAKIR

Tikler/Alt Islatma/Dışkı Kaçırma/Tırnak Yeme/Parmak Emme gibi Davranışsal Bozukluklar

Davranışsal bozukluklar her insanın hayatının bir döneminde yaşadığı, çoğu zaman geride bıraktığı bazı durumlarda da uzun süreli olarak devam eden sorunlardır. Bu bozukluklar özellikle çocukluk döneminde ortaya çok sık çıkarlar. Çocukluk dönemi davranışsal bozukluklarını fark etmek, bu bozukluklara karşı önlem almak önemlidir.

 

Çocuklarda Sık Görülen Davranışsal Bozukluklar

 

Kekemelik (psikolojik temelli), tikler, alt ıslatma, dışkı kaçırma, tırnak yeme, parmak yeme, kaygı, yeme bozuklukları, saç yeme, saç yolma, yalan söyleme, çeşitli fobiler, saldırganlık gibi davranış bozuklukları çocuklarda oldukça sık görülürler. Bu bozuklukları fark etmek ve önlem almak için normal ve anormal davranışları bilmek gerekir. Gelişim sürecindeki çocukların tuvalet eğitimi sırasında altına kaçırması normal olarak algılanabilir ancak tuvalet eğitimi olan ve fiziksel bir sorunu olmadan bir anda altına kaçırma sorunu yaşayan çocuklarda davranışsal bozukluktan bahsetmek mümkündür. Normal ve anormal davranışların ayrımının yapılabildiği durumlarda çocukların gelişimlerinin doğru bir şekilde takip edilmesi mümkün olur.

 

Normal ve Anormal Davranış Gelişimi

 

Normal davranış gelişiminde yaşa uygun davranışlarla beraber çocuğun yetiştiği ortam ve kültür sebebi ile  sergilediği davranışların gözlemlenmesi mümkündür. Normal davranış gelişiminde bazı davranışların ısrarla devam ettirilmesi, yoğun olarak sergilenmesi ve cinsel rolle bağlantılı olması da gözlemlenebilir. Belirli yaş aralıklarında davranışlarda bu tür sorun olarak algılanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. 2 yaş sonrasında ortaya çıkan karakter değişimi, 4 yaşından sonra artan hırçın davranışlar, 5 yaş itibariyle kendini belli eden cinsel kimliği ön plana çıkaran davranışlar normal davranış gelişiminin bir parçasıdır.

 

Anormal davranış gelişimi ise yukarıda bahsettiğimiz normal gelişimin dışında kalan davranışların tamamını kapsar. 3 yaşında sonra altına kaçırma, 2 yaşında sonra yürümek yerine bebek arabası ya da kucakta taşınma konusunda ısrarcı olma gibi çok farklı örnekler anormal davranışa işaret edebilir. Bu tür durumlar çocuğun ilgi çekmek istemesi, sevgi ya da güven eksikliği hissetmesi sebebiyle ortaya çıkabilir. Çocuğun normal davranış gelişim sürecinden farklı olarak ortaya çıkan anormalliklerin yakından ama sakince gözlemlenmesi ve gereken durumlarda mutlaka uzman desteğinin alınması şarttır.